ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อแบบท่านสามารถเลือกช่องทางการสั่งซื้อได้ดังนี้

1.สั่งซื้อแบบทางโทรศัพท์

- ติดต่อที่เบอร์สำนักงาน   044-822232  

 

- ทำการเลือกแบบบ้านที่ต้องการ
 

 

- ระบุรายละเอีดที่ต้องการปรับแก้ในแบบ

 

- แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ที่จะจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

 

- เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยโทรศัพท์ติดต่อทางสำนักงานโดยตรง (เพื่อป้องกันมิตฉาชีพ)

 

- รอรับแบบ รายการคำนวณโครงสร้างและเอกสารประมาณราคา พร้อมรายเซ็นสถาปนิกและวิศวกร


 

 

      

บริษัทอินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด

TEL : 044-822232

http://www.infinity44.com

E-mail : infinitycons2015@gmail.com

 

 

 

 

2.สั่งซื้อแบบทางเว็ปไซน์

 

- ติดต่อสอบถามทาง http://www.infinity44.com 

 

- ทำการเลือกแบบบ้านที่ต้องการ

 

- ระบุรายละเอีดที่ต้องการปรับแก้ในแบบ

 

- แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ที่จะจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

 

- เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยโทรศัพท์ติดต่อทางสำนักงานโดยตรง (เพื่อป้องกันมิตฉาชีพ)

 

- รอรับแบบ รายการคำนวณโครงสร้างและเอกสารประมาณราคา พร้อมรายเซ็นสถาปนิกและวิศวกร

 

 

 

บริษัทอินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด

TEL : 044-822232

http://www.infinity44.com

E-mail : infinitycons2015@gmail.com

 

 

 

3.สั่งซื้อแบบโดยเดินทางมาเลือกแบบที่สำนักงาน   คลิ๊กดูแผนที่

- ติดต่อสอบถามทางพนักงาน

 

- ทำการเลือกแบบบ้านที่ต้องการ

 

- ระบุรายละเอีดที่ต้องการปรับแก้ในแบบ

 

- แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ที่จะจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ หรือ เข้ามารับแบบที่สำนักงาน

 

- เลือกช่องทางในการชำระเงิน

 

- รอรับแบบ รายการคำนวณโครงสร้างและเอกสารประมาณราคา พร้อมรายเซ็นสถาปนิกและวิศวกร

 

 

บริษัทอินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด

TEL : 044-822232

http://www.infinity44.com

E-mail : infinitycons2015@gmail.com

 

 

 

 

 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย