fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการก่อสร้าง ต้องใช้ประสบการณ์ และหลักวิชาการด้านงานช่าง เข้ามาผสมผสานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ให้สามารถทำงานไปได้อย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในระหว่างการดำเนินงาน การควบคุมงานก่อสร้างจะช่วย ประหยัดวัสดุ แรงงาน เวลา "> ควบคุมงานก่อสร้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง


 

 

 

บริการควบคุมงานก่อสร้าง ฉบับประสบการณ์จริง ประหยัด ปลอดภัย ผู้รับเหมาทำงานได้ ตรวจสอบได้ 

     

       การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการก่อสร้าง ต้องใช้ประสบการณ์ และหลักวิชาการด้านงานช่าง เข้ามาผสมผสานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ให้สามารถทำงานไปได้อย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในระหว่างการดำเนินงาน การควบคุมงานก่อสร้างจะช่วย ประหยัดวัสดุ แรงงาน เวลา เพราะมีการวางแผนงานและปรับแผนงานให้สอดคล้องกันเป็นประจำ ตลอดจนผู้ว่าจ้างมั่นใจด้านความปลอดภัยของงานทุกขั้นตอน เพราะเรามี วิศวกร สถาปนิก ที่คอยให้คำแนะนำด้านการอ่านแบบ ให้คำแนะนำทักษะด้านช่างต่าง ๆ ให้แก้ผู้รับเหมา หรือผู้ทำงาน เพื่อต้องการงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

 

ขั้นตอนการให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

1. ตรวจสอบแบบก่อสร้างและวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง และตกลงข้อกำหนด มาตรฐานต่าง ๆ กับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เพื่อให้มีหลักในการทำงานอย่างชัดเจน 
2. การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีที่มีผู้รับเหมาเสนอราคาหลายเจ้า เราจะทำการเปรียบเทียบผู้รับเหมาแต่ละเจ้าให้ลูกค้าได้ทราบข้อแตกต่างของผู้ รับเหมา พร้อมทั้งรวมต่อรองราคาก่อนที่จะทำการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
3. การตรวจสอบการแบ่งงวดงาน ให้สอคล้องกับปริมาณงาน ไม่ให้เกิดการเบิกเงินเกินงวดงาน พร้อมทั้งตรวจแผนงานของผู้รับเหมาเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดและไม่ให้งานล่าช้า
4. เมื่อเริ่มงานก่อสร้าง เราจะเริ่มเข้าตรวจสอบการวางผังโครงการ  เพื่อความถูกต้องของตำแหน่งของฐานราก
5. การตรวจสอบเหล็กเสริม การทาบเหล็ก ขนาดและจำนวนเหล็กเสริม ในฐานราก เสา คาน พื้น ก่อนการเทคอนกรีต
6. การตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีตก่อนเทคอนกรีต ทั้งความแข็งแรง ระดับ ดิ่ง ฉาก ตามหลักการด้านความปลอดภัย และวิศวกรรม
7. การตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก ขนาด รอยเชื่อมโครงหลังคา
8. การตรวจสอบการมุงหลังคา การยึดแผ่นและวัสดุที่ใช้กันรั่วของหลังคา
9. การตรวจสอบแนวก่ออิฐ ก่อนการก่ออิฐผนัง ดิ่ง ฉาก ตามมาตราฐาน
10. การตรวจสอบความแข็งแรงของโครงฝ้าเพดาน ระดับ และแนวการเล่นระดับตกแต่ง
11. การตรวจสอบวัสดุปูพื้นและ แนวเศษของวัสดุพื้น ระดับ Slope
12. การตรวจสอบการติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
13. การตรวจสอบการติดตั้งประตู-หน้าต่าง และงานกระจก
14. การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ตรวจสอบโคม, ปลั๊ก, ตู้ Load center, Ground lod 
15. การตรวจสอบการติดตั้งระบบสุขาภิบาล การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งท่ออากาศ, P-trap
16. การตรวจสอบการติดตั้งระบบประปา ด้วยการทดสอบแรงดันในท่อ
17. การเก็บความเรียบร้อยของสีและความสะอาดก่อนส่งมอบงาน

 

อัตราค่าควบคุมงาน

1. จ้างเหมาควบคุมงานเป็นช่วงเวลา บ้านพักอาศัยหนึ่ง สองชั้น ประมาณเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน

2. โครงการก่อสร้างขนาดต่าง ๆ อาทิ บ้านจัดสรร ตึกแถว เป็นต้น  ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน


เราบริหารงานฉบับ ประสบการณ์จริง พร้อมทีมงานมืออาชีพ ครบวงจร 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย