fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords1.บริการงานตรวจบ้านก่อนโอน งานสถาปัตยกรรม,งานใต้หลังคา,งานระบบประปาและสุขาภิบาล,งานระบบไฟฟ้า,งานภายนอกอาคาร 2.บริการงานตรวจบ้านกำลังก่อสร้าง หมวดงานวางผัง,หมวดงานวางเข็มเจาะ,หมวดงานฐานราก,ตอม่อ,หมวดงานคานคอดิน(ก่อนปิดพื้น),หมวดงานวางระบบท่อใต้พื้นชั้น 1(ท่อประปา,ท่อปลวก,ท่อไฟ),หมวดงานพื้นชั้น1"> ตรวจรับงานก่อสร้าง

ตรวจรับงานก่อสร้าง


 

บริการตรวจสอบงานก่อสร้าง จากประสบการณ์จริง ตามหลักวิชาชีพ และแนวทางแก้ไขปัญหา

 

บริการการตรวจสอบงานก่อสร้าง มี 2 บริการให้เลือก คือ

1. บริการงานตรวจบ้านก่อนโอน คือ งานตรวจสอบหรือตรวจรับมอบบ้านก่อนทำการโอน โดยทางโครงการจะแจ้งทางลูกค้าให้เข้ามาตรวจรับมอบบ้าน และทางลูกค้าก็จะโทรมาติดต่อเพื่อทำการนัดคิวกับทางบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละหลังขั้นต่ำ 2,000 บาท เมื่อถึงเวลานัดหมายทางบริษัทฯ ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบงานโดยมีวิศวกร 1 ท่าน(เป็นอย่างน้อย)ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องของบ้านแต่ละหลัง ทำรายการให้กับทางลูกค้าและโครงการฟังร่วมกันและหาจุดจบในการแก้ไขงานว่าจุดไหนควรแก้หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์แปะตำแหน่งการแก้ไขไว้ทุกจุด และจะสำเนาตัว Report(มือ) ห้กับทางโครงการเพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขงานไปก่อน หลังจากนั้นอีกประมาณ 3-5 วัน จะส่งรายงานให้กับลูกค้าทางอีเมลล์อีกครั้ง สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

       1.1 งานสถาปัตยกรรม

- งานผนัง ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม บัวเชิงเพดาน/ผนัง

- งานประตู-หน้าต่าง ได้แก่ กรอบบาน ตัวบาน อุปกรณ์ใช้พ่วงเช่น ลูกบิด มุ้งลวด การรั่วซึม

- งานฝ้า ได้แก่ ความเรียบร้อยในการขัดแต่ง เหลี่ยมมุม ความเรียบร้อยของงานสี รอยรั่วซึม

- งานพื้น ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู(สี/ลาย) ความสมบูรณ์ของงานปู

       1.2 งานใต้หลังคา

- งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุถูกต้องตามมาตรฐาน ความเรียบร้อยของการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพของแผ่นสะท้อนความร้อน

- งานท่อใต้หลังคา ได้แก่ การวางตำแหน่ง/การติดตั้ง/ความเรียบร้อยของการเดินสายไฟและสายโทรทัศน์/โทรศัพท์

งานฝ้าเพดาน ได้แก่ ความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดาน และความถูกต้องของงานติดตั้ง

       1.3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องน้ำ ได้แก่ ความเรียบร้อยของตัวสุขภัณฑ์และการติดตั้ง(พบ Defect บ่อย)

- งานระบบท่อ ได้แก่ การรั่วซึมของท่อที่ต่อออกจากสุขภัณฑ์(พบ Defect บ่อย)

- งานระบบถังบำบัด(ระบบน้ำเสีย) ได้แก่ การระบายน้ำของถังบำบัดและบ่อดักไขมันสู่ท่อระบาย งานระบบน้ำดี ได้แก่ การทำงานของปั๊มน้ำ การติดตั้งวาล์ว ควบคุมระบบน้ำดี การเดินท่อ ความแรงของน้ำ

       1.4 งานระบบไฟฟ้า

- งานไฟฟ้าหลัก ได้แก่ ตู้เมนไฟ ความถูกต้องของขนาดเบรกเกอร์เมน/เบรกเกอร์ย่อย(พบ Defect บ่อย) และสายไฟเมน/สายไฟย่อย ความถูกต้องของการต่อวงจร ความถูกต้องของการต่อสายโทรศัพท์เข้าห้อง/การต่อสายอากาศโทรทัศน์

- งานไฟฟ้าแสงสว่าง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของดวงโคม การติดตั้ง ความสว่าง

- งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของปลั๊กไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานสายดิน

- งานปรับอากาศ ได้แก่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

       1.5 งานภายนอกอาคาร

- งานระบายน้ำ ได้แก่การระบายน้ำของท่อระบายน้ำรอบอาคาร เศษวัสดุภายในท่อ ความเรียบร้อยของฝาท่อ

- งานสถาปัตยกรรมภายนอก ได้แก่ การทาสี/วัสดุบุผิว ชายคา ฝ้าระแนงรอบอาคาร

- งานกำแพงรั้ว ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม

- งานรั้ว ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป การเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม

- งานสวน ได้แก่ การปรับระดับดิน/ไม่มีเศษวัสดุ

- งานที่จอดรถ ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู ความสมบูรณ์ของการปูผิว สี/ลาย ความลาดเอียงของพื้น ฝ้า หลังคา

 

2. บริการงานตรวจบ้านกำลังก่อสร้าง คืองานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนการติดต่อจะเหมือนกันกับงานตรวจบ้านก่อนโอน แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยคือ หัวข้อการตรวจสอบและวิธีการ ซึ่งจะขึ้นอยู่บ้านแต่ละหลัง และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ครับ สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

       2.1 หมวดงานวางผัง

ตรวจสอบงานรักษาหมุดอ้างอิง หมุดระดับ ไปจนกระทั่งงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ

ตรวจสอบงานวางผัง(ตามค่า coordinate)

ตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุด(gridline) ตามตำแหน่งเสาบ้าน

ตรวจสอบค่าระดับอ้างอิงต่างๆ (โดยกล้องสำรวจ)

       2.2 หมวดงานวางเข็มเจาะ

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับ

       2.3 หมวดงานฐานราก,ตอม่อ

ตรวจสอบตำแหน่งระดับขนาด และจำนวน(ตามแบบการก่อสร้าง)

       2.4 หมวดงานคานคอดิน(ก่อนปิดพื้น)

ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต ตำแหน่งจำนวน และผิวคาน

ตรวจสอบงานเตรียมพื้นที่วางคาน(งาน Lean)

ตรวจสอบงานหลังจากการถอดแบบหล่อคอนกรีต

ตรวจสอบตำแหน่งระดับจำนวน

       2.5 หมวดงานวางระบบท่อใต้พื้นชั้น 1(ท่อประปาท่อปลวกท่อไฟ)

ตรวจสอบแนวทางการเดินท่อตำแหน่ง sleeve ท่อต่างๆ (ตามแบบการก่อสร้าง)

ตรวจสอบการทดสอบระบบปลวกทั้งหมด(หลังจากวางท่อเสร็จแล้ว)

ตรวจสอบการวางท่อระบบประปา(ท่อจริง)

       2.6 หมวดงานพื้นชั้น1

ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 1

ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

       2.7 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 1

ตรวจสอบงานวางเหล็กเสาโครงสร้างและตำแหน่งเสาโครงสร้าง(ตามแบบก่อสร้าง)

ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาโครงสร้าง

       2.8 หมวดงานวางคานชั้น 2 และงานระบบท่อประปา

ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต

ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบทั้งหมด(ตามแบบก่อสร้าง)

ตรวจสอบงานผิวคาน(หลังจากถอดแบบหล่อคอนกรีต)

       2.9 หมวดงานพื้นชั้น 2

ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 2

ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

       2.10 หมวดงานบันได(โครงสร้าง)

ตรวจสอบโครงสร้างบันได

ตรวจสอบชนิดวัสดุและขนาด(กรณีเป็นบันไดไม้)

       2.11 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 2

ตรวจสอบงานวางเหล็ก

ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบ(ถ้ามี)

       2.12 หมวดงานโครงสร้างหลังคา

ตรวจสอบงานความสมบูรณ์ของวัสดุ(ลักษณะขนาด)

ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก

ตรวจสอบงานระดับอะเส อกไก่เป็นต้น

ตรวจสอบงานมุงหลังคา

       2.13 หมวดงานก่อผนังชั้น1

ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

ตรวจสอบลักษณะการก่ออิฐ

       2.14 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,  ประปา-สุขาภิบาล ชั้น1

ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่ง,  ระยะจำนวน )

ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ

       2.15 หมวดงานผนังชั้น2

ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

ตรวจสอบแนวการฉาบ

ตรวจสอบการจับเซี้ยมเสาคานวงกบ เป็นต้น

ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัวปูนและขอบปูนรอบวงกบ

       2.16 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร ประปา-สุขาภิบาล ชั้น2

ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่งระยะจำนวน )

ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

ตรวจสอบงานร้อยสายไฟตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามวงจรย่อยต่างๆ

       2.17 หมวดงานตั้งวงกบ(ประตู-หน้าต่าง)

ตรวจสอบระดับดิ่ง

ตรวจสอบสเปกวัสดุ

ตรวจสอบขนาดสภาพ และตำแหน่งการติดตั้ง

       2.18งานฝ้าเพดาน

- ตรวจสอบระดับ(ตามแบบ)

ตรวจสอบระยะโครงเคร่า

ตรวจสอบวัสดุแผ่นฝ้าการเก็บงานโป๊วหัวตะปูและรอยต่อแผ่น

ตรวจสอบตำแหน่งช่อง SERVICE

       2.19 หมวดงานปูพื้นผิว(กระเบื้องหินอ่อนปาร์เก้,  ลามิเนต) (หลังจากการติดตั้ง

ตรวจสอบสเปคของวัสดุ

ตรวจสอบระดับการปู(slope)

ตรวจสอบถูกต้องและความเรียบร้อย(ตามแบบก่อสร้าง)

       2.20 หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์

ตรวจสอบสเปคยี่ห้อ, รุ่น

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับการติดตั้ง

ตรวจสอบการรั่วซึมและความแข็งแรง

       2.21 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟปลั๊กไฟสวิทซ์ไฟ เป็นต้น

ตรวจสอบการทำงานของโคมไฟปลั๊กไฟสวิทซ์ไฟ เป็นต้น

ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง และการใช้งานของตู้โหลดไฟฟ้า

ตรวจสอบสเปกของอุปกรณ์

       2.22 หมวดงานระบบภายนอก(ก่อนกลบดิน)

ตรวจสอบงานติดตั้งถังบำบัด

ตรวจสอบงานติดตั้งปัมพ์น้ำและแท่นวางปัมพ์

ตรวจสอบงานติดตั้งบ่อพักและงานท่อใต้ดินรอบบ้าน

       2.23 หมวดงานถนนงานรอบบ้านและโรงจอดรถ

ตรวจสอบงานการบดอัดดิน(ถนนรอบบ้าน)

ตรวจสอบการวางเหล็กและเทพื้น(โรงจอดรถ)

       2.24 หมวดงานทาสี

ตรวจสอบสเปคของสี

ตรวจสอบงานทาสีภายใน

ตรวจสอบงานทาสีภายนอก

       2.25 หมวดการส่งมอบงาน(งวดสุดท้าย)

ตรวจสอบงานรับมอบบ้านหรือตรวจสอบบ้านก่อนโอน (กรณีเจ้าของบ้านต้องการตรวจเพิ่ม)

 

หมายเหตุและเงื่อนไข

การตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้างจะมีทั้งหมดมี 24 หมวด สำหรับ หมวดที่ 25 จะเป็นงานตรวจสอบ

ความเรียบร้อยงานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นขั้นตอนเหมือนกับการรับมอบบ้าน

- ทางบริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบงานตามจำนวนครั้งที่ระบุไป คือ 10 ครั้ง(เฉพาะบ้าน 2 ชั้น)

โดยหากมีการว่าจ้างให้เข้าไปตรวจสอบงานในเกินจำนวนตามรายละเอียดขั้นต้น จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ตามจำนวนครั้งที่เข้าไป)

ทางบริษัทฯ มีหน้าที่เข้าไปช่วยในการตรวจสอบงาน(inspector)เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงาน โดยจะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานก่อสร้าง คือ หากผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างเกินกำหนด

ระยะเวลาจากสัญญาว่าจ้าง

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย