ตรวจรับงานก่อสร้าง


 

บริการตรวจสอบงานก่อสร้าง จากประสบการณ์จริง ตามหลักวิชาชีพ และแนวทางแก้ไขปัญหา

 

บริการการตรวจสอบงานก่อสร้าง มี 2 บริการให้เลือก คือ

1. บริการงานตรวจบ้านก่อนโอน คือ งานตรวจสอบหรือตรวจรับมอบบ้านก่อนทำการโอน โดยทางโครงการจะแจ้งทางลูกค้าให้เข้ามาตรวจรับมอบบ้าน และทางลูกค้าก็จะโทรมาติดต่อเพื่อทำการนัดคิวกับทางบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละหลังขั้นต่ำ 2,000 บาท เมื่อถึงเวลานัดหมายทางบริษัทฯ ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบงานโดยมีวิศวกร 1 ท่าน(เป็นอย่างน้อย)ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องของบ้านแต่ละหลัง ทำรายการให้กับทางลูกค้าและโครงการฟังร่วมกันและหาจุดจบในการแก้ไขงานว่าจุดไหนควรแก้หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์แปะตำแหน่งการแก้ไขไว้ทุกจุด และจะสำเนาตัว Report(มือ) ห้กับทางโครงการเพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขงานไปก่อน หลังจากนั้นอีกประมาณ 3-5 วัน จะส่งรายงานให้กับลูกค้าทางอีเมลล์อีกครั้ง สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

       1.1 งานสถาปัตยกรรม

- งานผนัง ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม บัวเชิงเพดาน/ผนัง

- งานประตู-หน้าต่าง ได้แก่ กรอบบาน ตัวบาน อุปกรณ์ใช้พ่วงเช่น ลูกบิด มุ้งลวด การรั่วซึม

- งานฝ้า ได้แก่ ความเรียบร้อยในการขัดแต่ง เหลี่ยมมุม ความเรียบร้อยของงานสี รอยรั่วซึม

- งานพื้น ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู(สี/ลาย) ความสมบูรณ์ของงานปู

       1.2 งานใต้หลังคา

- งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุถูกต้องตามมาตรฐาน ความเรียบร้อยของการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพของแผ่นสะท้อนความร้อน

- งานท่อใต้หลังคา ได้แก่ การวางตำแหน่ง/การติดตั้ง/ความเรียบร้อยของการเดินสายไฟและสายโทรทัศน์/โทรศัพท์

งานฝ้าเพดาน ได้แก่ ความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดาน และความถูกต้องของงานติดตั้ง

       1.3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องน้ำ ได้แก่ ความเรียบร้อยของตัวสุขภัณฑ์และการติดตั้ง(พบ Defect บ่อย)

- งานระบบท่อ ได้แก่ การรั่วซึมของท่อที่ต่อออกจากสุขภัณฑ์(พบ Defect บ่อย)

- งานระบบถังบำบัด(ระบบน้ำเสีย) ได้แก่ การระบายน้ำของถังบำบัดและบ่อดักไขมันสู่ท่อระบาย งานระบบน้ำดี ได้แก่ การทำงานของปั๊มน้ำ การติดตั้งวาล์ว ควบคุมระบบน้ำดี การเดินท่อ ความแรงของน้ำ

       1.4 งานระบบไฟฟ้า

- งานไฟฟ้าหลัก ได้แก่ ตู้เมนไฟ ความถูกต้องของขนาดเบรกเกอร์เมน/เบรกเกอร์ย่อย(พบ Defect บ่อย) และสายไฟเมน/สายไฟย่อย ความถูกต้องของการต่อวงจร ความถูกต้องของการต่อสายโทรศัพท์เข้าห้อง/การต่อสายอากาศโทรทัศน์

- งานไฟฟ้าแสงสว่าง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของดวงโคม การติดตั้ง ความสว่าง

- งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของปลั๊กไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานสายดิน

- งานปรับอากาศ ได้แก่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

       1.5 งานภายนอกอาคาร

- งานระบายน้ำ ได้แก่การระบายน้ำของท่อระบายน้ำรอบอาคาร เศษวัสดุภายในท่อ ความเรียบร้อยของฝาท่อ

- งานสถาปัตยกรรมภายนอก ได้แก่ การทาสี/วัสดุบุผิว ชายคา ฝ้าระแนงรอบอาคาร

- งานกำแพงรั้ว ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม

- งานรั้ว ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป การเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม

- งานสวน ได้แก่ การปรับระดับดิน/ไม่มีเศษวัสดุ

- งานที่จอดรถ ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู ความสมบูรณ์ของการปูผิว สี/ลาย ความลาดเอียงของพื้น ฝ้า หลังคา

 

2. บริการงานตรวจบ้านกำลังก่อสร้าง คืองานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนการติดต่อจะเหมือนกันกับงานตรวจบ้านก่อนโอน แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยคือ หัวข้อการตรวจสอบและวิธีการ ซึ่งจะขึ้นอยู่บ้านแต่ละหลัง และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ครับ สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

       2.1 หมวดงานวางผัง

ตรวจสอบงานรักษาหมุดอ้างอิง หมุดระดับ ไปจนกระทั่งงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ

ตรวจสอบงานวางผัง(ตามค่า coordinate)

ตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุด(gridline) ตามตำแหน่งเสาบ้าน

ตรวจสอบค่าระดับอ้างอิงต่างๆ (โดยกล้องสำรวจ)

       2.2 หมวดงานวางเข็มเจาะ

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับ

       2.3 หมวดงานฐานราก,ตอม่อ

ตรวจสอบตำแหน่งระดับขนาด และจำนวน(ตามแบบการก่อสร้าง)

       2.4 หมวดงานคานคอดิน(ก่อนปิดพื้น)

ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต ตำแหน่งจำนวน และผิวคาน

ตรวจสอบงานเตรียมพื้นที่วางคาน(งา