แบบบ้าน IF103

 

แบบบ้าน IF103 บ้านสไตล์บ้านในสวน หลังคาผสมผสานระหว่างทรงปั้นหยาและทรงจั่ว ผสมผสานกันอย่างลงตัว ภายในบ้านมีพื้นที่ใช้สอย เน้นการประหยัดพลังงาน ตัวบ้านโปร่ง ยกจากพื้นดินสูงประมาณ 50 ซม. รูปทรงโปร่ง ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี พร้อมนำนวัตรกรรมของวัสดุก่อสร้างใหม่ๆมาผสมผสานกับบ้านได้อย่างลงตัว