แบบบ้าน IF105

 

แบบบ้าน IF105 บ้านเดี่ยวร่วมสมัย บอกถึงความคุ้มค่า น่าอยู่ จุดเด่นคือ การวางพื้นที่ภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ภายใต้งบประมาณก่อสร้างค่อนข้างประหยัด แต่สามารถสร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างไร้ขีดจำกัด