แบบบ้าน IF112


แบบบ้าน IF112 แบบบ้านสไตล์บ้านสวน ที่ออกแบบไว้สำหรับอยู่อาศัย รู้สึกอบอุ่นมีความสุข ปลอดภัย สามารถจอดรถได้ถึง 2 คัน มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่จัดไว้อย่างดีเยี่ยม และจัดรูปแบบได้ดีมาก ภายนอกมีเฉลียงพักผ่อนขนาดใหญ่ที่สารถใช้พักผ่อนและจัดงานสังสรรค์ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสวยงาม สะดุดตาแก่ผู้เห็น