fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsแบบบ้าน IF116"> แบบบ้าน IF116

แบบบ้าน IF116


แบบบ้าน IF116  ออกแบบให้มีพื้นที่สูง ใต้ถุนโล่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมถึง ลดปัญหาความชื้นใต้พื้นบ้านอาจทำให้เกิดปัญหาปลวก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวบ้าน ใต้ถุนโล่งทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย
 
 
  
 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย