แบบบ้าน IF126

 

แบบบ้าน IF126 แบบบ้านขนาดเล็ก รูปทรงกะทัดรัด ทันสมัย แต่โดดเด่นด้วยลูกเล่นหลังคาที่ซ้อนกันได้อย่างลงตัว สวยงาม และออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ที่มีพื้นที่ที่ดินจำกัด แต่ต้องการบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 
 
 
 
 
 
 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ