fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsขั้นตอนการให้บริการ"> ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ


 

ขั้นตอนการให้บริการ ในการออกแบบและสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน

 

 

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ 

   กรณีที่ 1 ลูกค้าดูแบบแปลน ที่บริษัทที่นำเสนอ ของงานต่าง ๆ ที่ให้บริการ  นำเสนอ จาก เว็ป หรือ รูปภาพผลงานใกล้เคียง  แล้วขอใบเสนอราคา

   กรณีที่ 2 ลูกค้ามีแบบแปลนที่ออกแบบมาแล้วจากที่อื่น ๆ  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วขอใบเสนอราคา  

   กรณีที่ 3 ลูกค้ามีลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วให้ทางบริษัท ออกแบบ จัดวางแบบ แล้วขอใบเสนอราคา

 

ลักษณะของการให้บริการของบริษัทฯ ของเรา

   กลุ่มลูกค้ากรณีที่ 1  

ลูกค้าดูรายละเอียดในเว็ป และผลงานของบริษัท แล้วมีความสนใจในสินค้า ลูกค้าสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านทางอีเมล์   aphai2010@gmail.com หรือ โทร 081-4963321 ติดต่อคุณอภัย ชาภิรมย์ ทางบริษัทฯ จะทำใบเสนอราคาให้ฟรี  เมื่อลูกค้าสนใจด้านการบริการ และราคาแล้วเบื้องต้น  ทางบริษัทจะดำเนินการเข้าไปวัดหน้างานจริง และตรวจสอบรายละเอียดของหน้างาน โดยจะมีค่ามัดจำ งานเพียง  2500 บาท (ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล) ค่ามัดจำดังกล่าวสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดของเงินตกลงว่าจ้างงวดแรกได้เติมจำนวน  โดยบริษัทดำเนินการวัดหน้างานจริงแล้ว พร้อมกับความต้องการของลูกค้า จะนำข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบเบื้องต้น หรือจัดวาง และจัดทำใบเสนอราคาเสนอลูกค้า อีกครั้งหนึ่ง 

  

   กลุ่มลูกค้ากรณีที่ 2  

 ลูกค้ามีแบบแปลนมาแล้วสามารถส่งแบบแปลนมา บริษัท จัดทำใบเสนอราคาให้ฟรี พร้อมกับรายละเอียดของวัสดุการทำงาน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อลูกค้ารับใบเสนอราคาแล้วมีความสนใจ ลูกค้าต้องการให้เข้าไปวัดหน้างานจริง ทางบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างานดังนี้

           มูลค่างานไม่เกิน 100,000 บาท   ค่าบริการ  4,000 บาท

           มูลค่างานไม่เกิน 500,000 บาท   ค่าบริการ  8,000 บาท

          มูลค่างานเกิน 500,000 บาท       ค่าบริการ  15,000 บาท

 โดยบริษัทดำเนินการวัดหน้างานจริงแล้ว พร้อมกับความต้องการของลูกค้า จะนำข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบเบื้องต้น หรือจัดวาง และจัดทำใบเสนอราคาเสนอลูกค้า อีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ ค่าบริการดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนลดของค่าว่าจ้างงานได้เติมจำนวน

                      

  กลุ่มลูกค้ากรณีที่ 3  

 ลูกค้าไม่มีแบบแปลน แต่มีความต้องการแบบแปลนนอกแบบของบริษัท  บริษัท มีการบริการ ออกแบบ วางผังแปลน โดยให้คำปรึกษาการเลือกใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน และวิธีจัดเก็บที่เหมาะสม (Requirement)

1.     เจ้าหน้าที่ออกแบบยินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน  ในการจัดสรรพื้นที่ห้องเพื่อการจัดเก็บต่างๆ ทั้ง ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน ว่าส่วนใดควรเก็บอย่างไรในพื้นที่ เพื่อช่วยให้ท่าน บริหารการใช้พื้นที่ในบ้านของท่าน ได้เป็นอย่างดี

2.     ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินงบประมาณ โดยอาจต้องให้ลูกค้ากำหนดขนาด ผังห้อง เป็นต้น

3.     จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง( Layout Planning)กำหนดแนวคิดการออกแบบและเสนอราคา

 Designer ของเราจะช่วยท่านวางผังห้อง (Layout)   เพื่อให้ได้ตำแหน่งและขนาดของ เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน (Furniture Built-In) ที่เหมาะสมตามความต้องการของท่าน และลักษณะของห้องแต่ละห้อง

หากกรณีที่มีแบบมาตรฐานหรือรูปแบบงานออกแบบที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับพื้นที่และความต้องการของท่าน  เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ท่านประกอบการพิจารณา

ประเมินงบประมาณและเสนอราคาเป็นข้อมูลประกอบการเลือกใช้บริการ สั่งทำ เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน (Furniture Built-In) ของท่าน          

1.     ออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน และเสนอราคา(Schematic Design & Budget Estimate)

1.     Designer จะออกแบบส่วนของ เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน (Furniture Built-In) แต่ละชุดตามความจำเป็น โดยออกแบบรูปร่างหน้าตาประโยชน์ใช้สอยภายใน  กำหนดขนาด สี วัสดุ

2.     เสนอราคา พร้อม Plan และ ทัศนียภาพ (Perspective)  เพื่อให้ท่านตัดสินใจ เลือกใช้บริการ
ขั้นตอนนี้ให้บริการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

เมื่อท่านสนใจที่จะให้บริษัทฯ ออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการและลักษณะพื้นที่ บริษัทฯ ขอรับชำระค่ามัดจำสั่งผลิตส่วนแรก โดยกำหนดอัตรา ตามมูลค่างานดังนี้


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย