fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> ตกแต่งภายใน

ตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมและข้อมูลต่างๆ ของมนุษย์เป็นหลัก มีหลักการ ออกแบบตกแต่งภายใน ดังต่อไปนี้

1. ประโยชน์ใช้สอยในด้านสถานที่

2. ความงามของรูปแบบ

3. การจัดวาง

4. จิตวิทยาในการใช้ตกแต่งภายใน

 

 

ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยมและความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

 

 

@@ เราเป็นบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน ใน Style Modern ,Japanese ,Minimal ,Loft เป็นต้น โดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

 

ตัวอย่างผลงานการออกแบบตกแต่งภายในบ้านทั้งหลัง Style Loft ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. ศธ.


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย