โกดัง-โรงงาน

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น