แบบบ้าน IF132

 แบบบ้าน IF132 แบบบ้านที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย เหมาะกับทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ครอบครัวเล็ก ครอบครัวใหญ่ เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ ก่อสร้างง่าย อยู่สะบาย 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น