fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> ข่าวการตรวจอาคาร

ข่าวการตรวจอาคาร บจก.สตาร์เวลล์

ข่าวการตรวจรับอาคาร บริษัทสตาร์เวลล์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจให้ บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมโครงการก่อสร้าง วันนี้ได้ทำหน้าที่ในการต้อนรับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการตรวจอาคาร เพื่อรับรองออกใบอนุญาตให้ใช้อาคาร (อ.6) ผลการตรวจเป็นไปตามแบบแปลนพร้อมกับมีระบบความปลอดภัยมากกว่ากฏหมายกำหนด 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย