fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsdiv style="display:none"edf40wrjww2SubMenu:SubMenu_Keywords/div"> ความร่วมมืองานวิจัย

ความร่วมมืองานวิจัย

 

 

 

 

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งปันนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าสู่ผู้ประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. โดย รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส.พร้อม ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินสิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และนายอภัย ชาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟินนิตี้ คอนกรีต เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี “ชุดเครื่องมือในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า และสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนและจำหน่ายชุดเครื่องจักรในการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและสูตรน้ำยาสารเพิ่มฟองโฟม” 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อม ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินสิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และนายอภัย ชาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ชุดเครื่องมือ ในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ราคา ๔๕๐,๐๐๐ บาท และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนผลิตและจำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน และเครื่องกำเนิดฟองชนิดปั๊มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า และสูตรน้ำยาสารเพิ่มฟอง โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๓๐ คนร่วมเป็นสักขีพยาน

             รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม การนำทรัพย์สินทางปัญญาทางด้าน ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องยกระดับงานวิจัยจากห้องเรียน สู่สังคมภายนอกอย่างจริงจัง

            ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ในฐานะนักวิจัยพัฒนาฯ เปิดเผยว่า ชุดเครื่องมือในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า หมายความถึง เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน และเครื่องกำเนิดฟองชนิดปั๊มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ฉบับ ตามคำขอเลขที่ ๑๖๐๓๐๐๑๐๘๖ และ ๑๖๐๓๐๐๑๐๘๗ คุณสมบัติเด่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า คือผลิตด้วยการเติมฟองอากาศขนาดเล็กเข้าไปในกระบวนการผสมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจึงมีฟองอากาศกระจายตัวอยู่ภายในก้อนคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้ ทนความร้อนสูง ดูดซับเสียงได้ดี การทดแทนด้วยฟองอากาศในคอนกรีตทำให้สามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์เนื่องจากการที่คอนกรีตมีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดโครงสร้างฐานรากในการก่อสร้าง

            ด้านนายอภัย ชาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยีฯ กล่าวว่า บริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มอินฟินนิตี้ กรุ๊ป ที่ดำเนินการธุรกิจมายาวนานกว่า ๑๕ ปี โดยรูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่จะดำเนินเกี่ยวกับการธุรกิจก่อสร้างครบวงจร ได้เล็งเห็นคุณค่า องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ด้านคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ของ มทส. ดำเนินการวิจัยมากว่า ๑๐ ปี นำมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ ช่วยให้สามารถผลิตวัสดุพื้นฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค การตลาด อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ลดการนำเข้าวัสดุคอนกรีตมวลเบาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป มีเป้าหมายพัฒนา ชุดผลิตอิฐมวลเบา กำลังการผลิต ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ก้อน, ชุดผลิตหลังคามวลเบา และผลิตผนังสำเร็จรูปมวลเบา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            “บริษัทฯ ได้สิทธิในเทคโนโลยี แบบไม่จำกัดสิทธิขาดแต่ผู้เดียว (Non-Exclusive) เป็นระยะเวลา  ๕ ปี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนผลิตและจำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอนและเครื่องกำเนิดฟองชนิดปั๊มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า และสูตรน้ำยาสารเพิ่มฟองแต่เพียงรายเดียว” นายอภัย กล่าว

ผู้เขียนและเรียบเรียง
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินสิริ (อาจาร์ยประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 
อภัย ชาภิรมย์ (นักวิจัยเชียวชาญ ศูนย์ SIE-CON)

https://www.youtube.com/watch?v=WYOT57PaGgY
#http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20170957
#http://koratdaily.com/blog.php?id=6400
#บริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยีจำกัด
website : # www.infinity-concrete.com
ผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตเซลลูล่า สามารถติดต่อ Tel. 044-822232 , 081-4963321
Email : infinityconcrete2016@gmail.com

 

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย