ปรัชญากลุ่มบริษัทในเครืออินฟินนิตี้กรุ๊ป

center

         กลุ่มบริษัททำงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ยาวนานนับสิบ ๆ ปี ให้บริการ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมโครงสร้าง-วิศวกรรมงานระบบ-จัดทำรายการคำนวณวิศวกรรม ด้านการให้คำปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการรังวัดสอบเขต รวมโฉนด แบ่งแยก และงานสำรวจทุกประเภท พร้อมขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ด้านการรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร ตกแต่งภายใน ทั้งภาครัฐ-เอกชน โดยทีมงาน สถาปนิก-วิศวกรและช่างก่อสร้างที่ชำนาญงานร่วมกันก่อตั้ง โดยมีปรัชญาการทำงาน ที่นำ พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในกลุ่มบริษัทฯ ทำให้บริษัทมีความมั่นคง และมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพงาน ให้เหมาะสมกับราคา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จากปรัชญาการทำงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่เน้นการรับงานในปริมาณมากเกินกำลังคน มุ่งเน้นคุณภาพ ใส่ใจใกล้ชิดงาน พิถีพิถันทุกขั้นตอน ลงลึกทุกรายละเอียด ตั้งแต่ การออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งภายในและภายนอก เน้นความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสวยงามอย่างมีสไตล์ และประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าทุกตาราง เมตร ทำให้ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก พร้อมกับการบริการหลังการขาย ใส่ใจให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ทำให้ลูกค้ามีการบอกต่อ-แนะนำมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะปากต่อปาก กว่า 15 ปี เราได้มุ้งแก้ปัญหาในงานด้านต่าง ๆ และพัฒนาบุคคลากร ทุกๆ ด้าน พร้อมกับการเติบโตและความไว้วางใจของลูกค้าเสมอมา " หนึ่งเดียวที่ครบด้วยคุณภาพ และราคา"


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย