เคาน์เตอร์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก : SUT Counter

เคาน์เตอร์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก : SUT Counter

                                                        

   SUT Counter คือ ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปผลิตจากคอนกรีตมวลเบาชนิดเติมฟองอากาศ หรือเรียกว่า คอนกรีตเซลลูล่า(Cellular Concrete) เสริมเหล็ก ใช้สำหรับงานโครงสร้างเคาน์เตอร์ครัวปูน

9 ข้อดี ของความแตกต่างของ SUT Counter ที่คุณต้องไม่ปฏิเสธ

-แข็งแรง ทนทาน มีส่วนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นหลัก กันไฟ และเสริมเหล็กรับแรงดัด

-การดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เป็นเชื้อรา เป็นคุณสมบัติพิเศษของคอนกรีตเซลลูล่า น้ำสามารถท่วมขังได้

-น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ไม่ต้องกังวลกับการรับน้ำหนักของโครงสร้าง

-ราคาประหยัด ถูกกว่าแบบระบบการหล่อในที่ และ คอนกรีตมวลเบาชนิดอื่นๆ

-การติดตั้งรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ใช้เครื่องมือติดตั้ง และวัสดุเหมือนงานก่อผนังทั่วไป

-ระบบชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป ประหยัดเวลา ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา-ค่าแรง หน้างานสะอาด

-สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว

-วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างสีเขียว (Green Building Materials) และนำกลับมาใช้ได้อีก

-การทดสอบวัสดุตามาตรฐาน งานวิจัยและการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM

                                       

                                    

 

ผู้เขียนและเรียบเรียง

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินสิริ (อาจาร์ยประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี)

อภัย ชาภิรมย์ (นักวิจัยเชียวชาญ ศูนย์ SIE-CON)

https://www.youtube.com/watch?v=WYOT57PaGgY

http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20170957

http://koratdaily.com/blog.php?id=6400

บริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยีจำกัด

# www.infinity-concrete.com

ผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตเซลลูล่า สามารถติดต่อ Tel. 044-822232 , 081-4963321

 Email : infinityconcrete2016@gmail.com