fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsรู้จักองค์กร"> รู้จักองค์กร

รู้จักองค์กร

 

 

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอินฟินนิตี้เซอร์เวย์

 

        ตั้งอยู่เลขที่ 170/1 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  36000  เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ 246 บริหารงานโดย คุณอภัย ชาภิรมย์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักงานตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎร์สงเคาระห์ โทร 044-822232

บริการงานต่อไปนี้

- รับรังวัดทีดิน

- รับงานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน

- รับเขียนโครงการจัดสรรที่ดิน 

- รับสำรวจงานทั่วไป

- รับสำรวจภูมิประเทศ ( Topographic Survey )

- รับสำรวจพื้นที่  พร้อมตำแหน่งเสาเข็ม

- รับเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่างๆ

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย