fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsงานวางตำแหน่งเสาเข็ม"> งานวางตำแหน่งเสาเข็ม

งานวางตำแหน่งเสาเข็ม

 

 

       เสาเข็ม เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน ลักษณะของการรับน้ำหนักเสาเข็มมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ การรับน้ำหนักจากตัวเสาเข็ม และการรับน้ำหนักจากชั้นดิน ซึ่งการรับน้ำหนักจากชั้นดินเป็นการใช้แรงเสียดทานของดินในการรับน้ำหนัก (Skin Friction) ร่วมกับการใช้ปลายของเสาเข็มในการรับแรงกดดันของดิน (End Bearing) โดยลักษณะของการตอกเสาเข็มเราจะตอกลงไปถึงชั้นทราย เนื่องจากเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด ถ้าหากตอกไม่ถึงชั้นทรายในระยะยาวจะทำให้อาคารทรุดได้ แต่ละจังหวัดก็จะมีความลึกของชั้นทรายไม่เท่ากัน อีกทั้งระยะห่างของเสาเข็มสำคัญเช่นกัน ปกติแล้วต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดความกว้างเสาเข็ม เพื่อไม่ให้แรงระหว่างดินกับเสาเข็มถูกรบกวน เสาเข็มมีด้วยกันหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่นำไปใช้ประเภทของเสาเข็ม 

 

การหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาและเสาเข็ม

การหาศูนย์เสา

เมื่อทำการตีผังเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการหาศูนย์กลางของเสา หรือศูนย์กลางของฐานรากนั่นเอง

1. กำหนดแนวเริ่มต้นโดย Offset จากแนวผังตามระยะที่คำนวณได้ ในที่นี้สมมุติให้แนวผังห่างจากศูนย์กลางฐานรากหรือศูนย์กลางของตอม่อ 1 เมตรจะได้แนว AB

2. ตอกตะปูและขึงเอ็นให้ตึง จากนั้นหาแนว CD โดยวัดระยะออกมา 1 เมตร และตอกตะปู กำหนดให้เป็นเป็นจุด C

3. สร้างฉากโดยใช้กฎ 3 : 4 : 5 ดังรูป หรือใช้กล้อง Theodolites สร้างมุมฉากดังภาพที่ 4.6 จะได้จุด D จากนั้นตอกตะปูและขึงเอ็นให้ตึง

4. จุดตัดระหว่างเส้น AB และ CD ก็คือ จุดศูนย์กลางของฐานรากหรือจุดศูนย์กลางของตอม่อนั่นเอง

5. ทำการทิ้งดิ่งตรงจุดตัดของเส้นเอ็นและตอกหมุดลงบนพื้นดินใช้สีทาที่หัวหมุด และอาจจะตอกตะปูลงบนหมุดเพื่อแสดงตำแหน่งของศูนย์กลางของฐานรากหรือตอม่อ

ส่วนจุดศูนย์กลางของฐานรากตัวอื่น ๆ สามารถทำเช่นเดียวกันที่กล่าวมา

 

 

ในการก่อสร้างหรือแบบก่อสร้างอาจจะเป็นฐานรากแผ่เสมอไป อาจเป็นฐานรากที่มีเสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกก่อนที่จะถ่ายน้ำหนักลงดิน ดังนั้นการวางตำแหน่งของเสาเข็มจึงจำเป็นต้องวางให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างเพื่อให้ฐานรากนั้นสามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำได้ตามที่วิศวกรออกแบบไว้

การหาตำแหน่งศูนย์ของเสาเข็มสามารถทำได้ดังนี้

1. ต้องตรวจสอบแบบฐานรากว่ามีขนาดเท่าใด เสาเข็มห่างจากศูนย์กลางของฐานราก หรือห่างจากริมฐานรากเท่าใด

2. เมื่อเราทราบตำแหน่งของเสาเข็มแล้ว สมมุติว่าฐานรากมีขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ระยะห่างจากศูนย์กลางเสาของสิ่งก่อสร้าง 0.40 เมตร

3. จากแนวศูนย์กลางของเสาทั้ง 4 ด้าน วัดระยะออกมาด้านละ 0.40 เมตร ตอกตะปูบนผังนอนและขึงเอ็นตามแนวที่ตอกตะปู

 

4. ทิ้งลูกดิ่งตรงที่เส้นเอ็นตัดกัน จากนั้นใช้หมุดปักจะได้ตำแหน่งเสาเข็ม ดังภาพที่ 4.8

 

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย