fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> มาตรฐานการก่อสร้าง

มาตรฐานการก่อสร้าง

 ระบบงานมาตรฐานการออกแบบ สถาปัตยกรรม+โครงสร้าง 

       การออกแบบถึงว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการก่อสร้าง ถ้าผู้ออกแบบมีความรู้ เข้าใจ หลักการในการออกแบบ จะส่งผลให้คุณภาพงานที่ออกมาลงตัว มีความสวยงาม เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านการออกแบบอย่างมาก มาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ  

ส่วนงานด้านสถาปัตยกรรม   บริษัทฯได้ดำเนินการลงทุนด้านโปรกรมการออกแบบ มิติ 3มิติ  ไว้บริการลูกค้าพร้อมกับ มีสถาปนิก เป็นผู้บริการ การออกแบบ และค่อยแนะนำ ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพงานด้านการออกแบบ  การจัดวางผัง สัดส่วน รูปแบบ  พื้นที่ใช้สอย การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแนะนำวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

ส่วนงานด้านโครงสร้าง   หลังจากการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม รูปแบบต่าง ๆ ลงตัวแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งให้ทางวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เป็นผู้คำนวณโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กต่าง ๆ ได้นำโปรแกรมการคอมพิวเตอร์มาใช้ออกแบบ โครงสร้าง เพื่อความถูกต้อง และแม่นย่ำ ตลอดถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญสุด ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างรองรับแผ่นดินไว ไว้ด้วย โครงสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างทุกแบบ จะได้รับรองจาก วิศวกร ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง 

ส่วนงานด้านควบคุมการก่อสร้าง   หลังจากกแบบด้านสถาปัตยกรรม และโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ดำเนินการส่งแบบแปลน ให้วิศวกรควบคุมงานเป็นผู้วางแผนงานก่อสร้าง ประสานกับ ฝ่ายบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ จัดซื้อ บริการลูกค้า พร้อมวางแผนการก่อสร้างควบคู่กับ โฟร์แมนและหัวหน้าช่างก่อสร้าง อย่างใกล้ชิด ทำรายงานบันทึกรายสัปดาห์เสนอต่อ ผู้จัดการโครงการ และลูกค้าต่อไป

 

ระบบมาตรฐานงานโครงสร้าง

   งานโครงสร้าง

 

       1.งานทดสอบคุณภาพดิน เพื่อออกแบบฐากรากตามหลักวิศวกรรม ให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย

 

       

       2.งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต ก่อนที่จะใช้งานจริงตามรายการคำนวณ 

 

ระบบมาตรฐานงานหลังคา

   ระบบมาตราฐาน การครอบสันหลังคา
       ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งครอบบริเวณแนวสันหลังคา และแนวตะเข้สันให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนระบบการยึดครอบด้วยปูนทราย เป็นการยึดครอบด้วยตะปูเกลียวที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนอกจากจะทำงานง่ายกว่าแล้ว ยังมีมาตราฐานการทำงานที่แน่นอน ไม่เสี่ยงต่อคราบสกปรกที่จะเกิดขึ้นซึ่งทำความสะอาดยาก 

 

 

ระบบมาตรฐานงานผนัง

ระบบมาตรฐานงานฝาเพดาน

ระบบมาตรฐานงานไฟฟ้า

ระบบมาตรฐานงานประปา

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย