fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> ผลงงานที่ผ่านมา

ผลงงานที่ผ่านมา

 


 

คุณนิมิตร  สัมพันธ์รักษ์  

สมาชิกสภาเศรษฐ์กิจแห่งชาติ / ประธานหอการค้า จ.ชัยภูมิ

 

 ดร.มัลลิกา  จันทรังษี  

อาจาย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

 

คุณวิทยารักษ์  จริยาธรรมานุกูล

นายช่างแขวงการทางชัยภูมิ

 

Mr.riberon  Jean-Pierre

     ชาวต่างชาติ ประเทศฝรั่งเศล

 

คุณสุรพล-นริมล  กระแสบุตร

พยาบาลวิชาชีพ       

 

คุณวิทยา  ไชยยนต์

ต.บ้านค่าย  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

 

คุณนายดาวเรือง  คงพิทักษ์

ภรรยารองผู้กำกับสถานนีตำรวจ

 

ผอ.เกษม

ผอ.โรงเรียนบ้านเล่า

 

จ.ส.อ หญิง พเยาว์  ทันมา 

 

คุณกษิดินทร์   

 

คุณวุฒิชาติ   ศรีไพร

 

อ.วิจิตร ขันชัยภูมิ

 

ร้านนิตยาวัสดุก่อสร้าง

 

 

Mr.Rober ชาวเบลเยี่ยม

 

คุณกิตติศักดิ์  นิยมศิลป์

 

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทฯ บางส่วน

ปรับปรุงการเคหะแห่งชาติ พระราม กรุงเทพ

ตกแต่งคอนโด ลุมพินีเซ็นต์เตอร์ แฮปปี้แลนด์

ตกแต่งคอนโด ศุภาลัยพระราม 

หอประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านค่าย

ศูนย์ผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ

โชว์รูม รถนิสสัน ชัยภูมิ

โชว์รูม รถฮอนด้า ชัยภูมิ

ก่อสร้างโชว์รูม รถฟอร์ด+มาสด้า

ตกแต่งแพนคลินิก ชัยภูมิ

ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ร้านนิตยาก่อสร้าง อ.หนองบัวแดง

ปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา จังหวัดชัยภูมิ

ตกแต่งคลินิกหมอเด็ก

ก่อสร้าง ตกแต่ง โรงแรมลำของ สปป.ลาว แห่ง

ก่อสร้าง ปรังปรุง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก่อสร้าง ปรังปรุง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  

ตกแต่ง ประตูหน้าต่างไวนิล โครงการหมู่บ้านจัดสรรค ศรีมาลา จังหวัด พิจิตร

ก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่ง โรงแรมเลิศนิมิตร

ก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่ง โรงแรมบีบีเอ็ม

อื่น ๆ

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย