ตู้หนังสือ

 


 

แนวคิดการออกแบบ ตู้หนังสือ

       การออกแบบ ตู้หนังสืออนกประสงค์  มีแนวคิดผสมผสานความทันสมัย และความแข็งแรงของโครงสร้างเพราะ ตู้หนังสือ  ต้องสวยงาม รูปแบบทันสมัย แข็งแรง     

 

 

 รูปแบบการผลิต จำหน่าย ตู้หนังสือ 

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย