fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> การออกแบบโครงสร้างด้วย Etabs ,SAP2000 ,SAFE2014 ,CSI COL

แบบ Model Structural design

    แบบจำลองพฤติกรรม (Simulation) มีความสำคัญในปัจจุบันมากเนื่องจาก การก่อสร้างสมัยใหม่มความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นวิศวกรโครงสร้างต้องมีองค์ความรู้ที่มากขึ้น นอกเนื่องจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว ต้องใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์จำลองพฤติกรรมโครงสร้าง เพื่อช่วยให้เกิดความรอบครอบในแต่ละเหตุกการณ์ที่จะเกิดขึ้น หรือ การทำนาย พฤติกรรมโครงสร้างไว้ล่วงหน้า  และตรวจสอบความผิดพลาดในการก่อสร้าง

       การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองพฤติกรรมขององค์โครงสร้าง ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างหลากหลายมาก ในทีมงานผู้ออกแบบมีความรู้ ความชำนาญ การจำลองโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ Model Structural ในค่าย CSI (Computers and Structures, Inc.) อาทิ ETABS ,SAP2000 ,SAFE ,CSI COL โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของวิศวกรออกแบบโครงสร้างทั่วโลก

 

   


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย